ZANIMLJIVA GEOGRAFIJA NA SLOVO Nj
Država na slovo Nj:
 • Ne postoji država na ovo slovo.
Grad na slovo Nj:
 • Njujork
 • Nju Delhi
Jezero na slovo Nj:
 • Njasa - Ili Malavi je deveto jezero po veličini u svetu.
Planina na slovo Nj:
 • Njegoš
Reka na slovo Nj:
 • Njasluha
 • Njemen - Najduža reka Litvanije.

VEZE SPONZORA


Životinja na slovo Nj:
 • Njorka
Biljka na slovo Nj:
 • Ne postoji biljka na ovo slovo.
More na slovo Nj:
 • Ne postoji more na ovo slovo.
Predmet na slovo Nj:
 • Njihalica - Kolevka za ljuljanje dece.