ZANIMLJIVA GEOGRAFIJA NA SLOVO O
Država na slovo O:
 • Oman - Država na jugu Arabijskog poluostrva.
 • Obala Slonovače
Grad na slovo O:
 • Otava
 • Oslo
 • Obrenovac
Jezero na slovo O:
 • Ontario
 • Onjega - Drugo po veličini jezero u Evropi.
 • Ohridsko
Planina na slovo O:
 • Ozren
 • Olimp
 • Orjen
Reka na slovo O:
 • Odra
 • Orinoko - Reka u Južnoj Americi.
 • Ob

VEZE SPONZORA


Životinja na slovo O:
 • Orao
 • Oslić
 • Okapi - Sisar koji živi u centralnoj Africi.
Biljka na slovo O:
 • Oskoruša
 • Orah
 • Ogrozd
More na slovo O:
 • Ohotsko more
 • Olandsko more
Predmet na slovo O:
 • Ogledalo
 • Orman
 • Odvrtač