ZANIMLJIVA GEOGRAFIJA NA SLOVO I
Država na slovo I:
 • Irska
 • Irak
 • Italija
Grad na slovo I:
 • Inđija
 • Ipsvič
 • Islamabad - Glavni grad Pakistana.
Jezero na slovo I:
 • Inari
 • Iri
 • Itaska - Jezero u Americi.
Planina na slovo I:
 • Ida
 • Ivanščica
 • Igman - Planina u centralnoj Bosni.
Reka na slovo I:
 • Ind
 • Ibar
 • Ilova - Hrvatska reka pritoka Lonja.

VEZE SPONZORA


Životinja na slovo I:
 • Ibis
 • Iverak - Ili iver, vrsta ribe.
 • Irvas
Biljka na slovo I:
 • Iva
 • Imela
More na slovo I:
 • Irsko more
 • Irmingerovo more
 • Istočno kinesko more - Deo Tihog okena.
Predmet na slovo I:
 • Ikona
 • Igla
 • Imenik